266. Melonkastning på skoj

266 – Sadaqah berättade för oss: Mu´tamir underrättade oss, från Habîb bin Abî Muhammad, från Bakr bin ´Abdillâh som sade:

”Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade kasta melon på varandra. Men när det blev allvarligt var de riktiga män.”1

FÖRKLARING

Denna rapportering bevisar hur profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade skoja med varandra, nämligen med melonkastning. Ty den skadar ingen. Det var vänligt och rent skoj som inte medförde någon ondska. Det är alltså harmlöst. Det är okej att göra liknande saker eftersom det är en form av underhållning och avvärjning av eventuell osämja mellan följeslagarna, något de självfallet inte hade. De älskade varandra för Allâhs sak.

1Autentisk.