264. Ta inte sönder flaskorna!

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/290)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

264 – Musaddad berättade för oss: Ismâ´îl berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Anas bin Mâlik, som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en av sina kvinnor, som besöktes av Umm Sulaym, och sade: ”Ta det lugnt, Andjashah. Ta inte sönder flaskorna.”

Abû Qilâbah sade:

”Om någon av er hade sagt det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, nämligen ‘Ta inte sönder flaskorna’, hade ni fördömts för det.1

FÖRKLARING

Det tal som människan yttrar är antingen till hennes fördel eller också till hennes nackdel eller också lovligt. Allt nyttigt och gagnande tal hamnar i slavens anteckningsblock över goda handlingar. Allt skadligt tal, oavsett om det skadar talaren eller andra, hamnar i slavens anteckningsblock över dåliga handlingar. Vad beträffar lovligt tal, beror det på slavens avsikt. Om det leder till belöning, hör det till den sortens tal, och om det leder till ondska, hör det till den sortens tal.

Syftet med föreskrivna skämt är att glädja andra och få dem på humör. Kravet är att skämtet inte är syndigt. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skämtade utan att säga något annat än sanning. Till det hör denna hadîthen:

”Ta det lugnt, Andjashah. Ta inte sönder flaskorna.”

Flaskorna åsyftar kvinnorna. Det är ett oskyldigt skämt som får andra på humör. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade dock bara sanning. Han sade aldrig något som var föremål för kritik. När en följeslagare bad honom om riddjur till kamp, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

”Jag ska låta dig berida en kamelhonas föl.”

Kamelhanen är ju en kamelhonas föl. Även om uttrycket är någorlunda abstrakt, är det fortfarande sanning. Hur gammal kamelen än är förblir den en kamelhonas föl. Till skillnad från alla andra människor vilkas tal innehåller både rätt och fel, var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal enbart sanning och korrekt.

1Autentisk.