263. Avstånd från innovatören och hans advokater

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 267

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

176 – Vi tar avstånd från dem och anser att de är vilsna och usla – Allâh är den som skyddar och skänker framgång.

FÖRKLARING

Vi tar avstånd från dem och för Allâhs sak är vi ovänner med dem. Vi föraktar dem av den anledningen att de är vilsna och osanningsenliga. Det är obligatoriskt att undvika dem, förakta dem och avvisa dem och deras osanning. Vi tar också avstånd från alla som säger att alla sekter inkluderas till islam och att vi måste blunda för alla kontroverser då alla har rätt att tycka och tänka vad de vill. Den ideologin i sig är falsk och farlig för islam. Ens tal och åsikt ska vara inom Qur’ânens, Sunnahs och Salafs ramar. Alla avvikande sekter är ju i Elden – och bara den grupp som rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare är räddad.

Avslutningsvis är människan alltid föremål för fel. Skydd, framgång, rörelse och styrka ligger i Allâhs hand. En människa kan aldrig garantera sin räddning, utan måste hela tiden se till att ha hopp till Allâh och frukta Honom.

Härmed avslutas denna kortfattade, men välsignade, bok som innehåller väldiga fraser från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Vi ber Allâh att Han gagnar oss med den, belönar dess författare rikligt för vad han har klargjort, klarlagt, skrivit och visat välvilja för samfundet. Må Allâh belöna honom och alla andra muslimska imamer väl.

Och Allâh vet bättre. Må Allâh hylla, freda och välsigna vår profet Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.