262. Qadariyyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 266

Qadariyyah dementerar ödet. De är Mu´tazilah. De anser att slavarna skapar sina egna handlingar, inte att Allâh vill dem eller skapar dem. Till följd därav kallas de för ”detta samfunds zoroastrier”1. Zoroastrier tror på två skapare: en skapar godhet och en skapar ondska. Qadariyyah betror emellertid många fler skapare med Allâh.

Författaren (rahimahullâh) sade:

… och alla andra som skiljer sig från Sunnah och samlingen och är bundsförvanter med villfarelsen.”

Det vill säga alla andra vilsna sekter som skiljer sig från Qur’ânen och Sunnah.

1Abû Dâwûd (4691). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4691).