262. Islamisk vänskap

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/289)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

262 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ibrâhîm bin Maysarah, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Gåvor bemöts otacksamt och släktband klipps. Vi har inte sett något vara som närmning mellan hjärtan.”1

FÖRKLARING

Denna rapportering varnar för otacksamhet mot gåvor. Gåvor måste betackas så att de förblir. Alla gåvor är från Allâh. Den som får en gåva från sin broder, måste tacka honom för den och veta att det är Allâh som fick brodern att skänka gåvan. När någon gör dig en tjänst, ska du göra honom en gentjänst och tacka honom. Det kan du antingen göra genom att ta hand om något av hans ärenden, lära honom något eller gottgöra honom. Sådär tackar du honom. Var inte otacksam. Bemöt inte hans tjänst otacksamt. Din plikt är att tacka honom för den. Klarar du inte av att göra det materiellt, får du be för honom till dess att du anser att du har gottgjort honom.

Släktband klipps. Den knappa, om ens befintliga, vänskapen muslimerna emellan samt allt hat, all bojkott och all avhållsamhet som finns orsakar klippning av släktband. Klippta släktband hör till de stora synderna. Bevarning av släktband är fromhet, rättfärdighet och en islamisk handling och etikett. Bevarning av släktband för hjärtan samman och medför dygdiga karaktärer. Handlingen ska göras för Allâhs sak. Det ska älskas för Allâhs sak, och det ska hatas för Allâhs sak. Så förs människors hjärtan samman. Ingen ska hata någon annan för jordiska ändamål eller personliga syfte.

1Autentisk berättarkedja.