261. Djahmiyyah och Djabriyyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 265-266

Djahmiyyah och Djabriyyah är anhängare till Djahm bin Safwân at-Tirmidhî. Hans dogm härrör från en jude vid namn Tâlût, som i sin tur adopterade sin dogm från Lubayd bin al-A´sam, som förhäxade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Denna sekt förespråkar att Qur’ânen är skapad. De tror också på fatalism, vilket innebär att människan är påtvingad sina handlingar. Därför associeras de med Djahm och heter Djahmiyyah. Djahm tog sin dogm från al-Dja´d, som levde i slutet av Banû Umayyahs epok och sedermera avrättades av Khâlid bin ´Abdillâh al-Qasrî.