260. Mushabbihah och Mu´tazilah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 264-265

Mushabbihah liknar Allâhs egenskaper med skapelsernas egenskaper.

Mu´tazilah förnekar och dementerar Allâhs egenskaper. Deras argument är att de vill frånkänna Allâh brister. Dock överdriver de med den saken. De är anhängare till Wâsil bin ´Atâ’ och ´Amr bin ´Ubayd, två elever till al-Hasan al-Basrîs vars studiecirklar de brukade närvara vid. När al-Hasan al-Basrî en gång blev frågad om den store syndaren och svarade utifrån Qur’ânen och Sunnah, nämligen att det är upp till Allâh vad Han vill göra med honom och att han inte hädar till följd av en stor synd ehuru hans tro är nedsatt, fördömde Wâsil honom och sade att den store syndaren hamnar i en fas mellan tro och otro – han är alltså varken otrogen eller troende. Han uppfann denna falska dogm. Följaktligen isolerade (اعتزل) han sig från al-Hasans lektion. Likasinnade människor slöt sig till honom, och de formade en grupp som fick namnet Mu´tazilah (المعتزلة).