26. Varför är majoriteten otrogen?

Måhända säger någon: Hur kommer det sig att de flesta vänder religionen och tron ryggen om tron är och medför allt vad du har nämnt? De flesta bekämpar och hånar religionen och tron. Borde det inte vara tvärtom med tanke på att folk har ju förstånd med vilket de väljer fördelar framför nackdelar, det goda framför det onda, det nyttiga framför det skadliga?

Å ena sidan nämnde Allâh den invändningen i Sin skrift. Å andra sidan avvisade Han den när Han tog upp orsakerna som förhindrar tron. När slaven får reda på dessa svar blir han vare sig chockad eller förvånad över att de flesta ignorerar denna religion.

Allâh har nämnt flera orsaker till att de flesta inte tror på islam. En orsak är okunnighet. De saknar sann kännedom. De har ingen kunskap om islams höga läror och nobla riktlinjer. Okunnighet om nyttiga kunskaper är en av de största faktorerna som hindrar en person från att inse korrekt realia och fina karaktärer. Han (ta´âlâ) sade:

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

Nej, de förkastar som lögn allt som ligger utanför deras kunskap och vars djupare mening de ännu inte förstår.”1

Han berättar att deras beljugande beror på deras okunnighet och att de inte kan begripa straffet som bör få en människa att återvända till sanningen och erkänna den. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

Men de flesta är okunniga.”2

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

Men de flesta vet inte.”3

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ

Eftersom de inte använder sitt förstånd är döva, stumma och blinda.”4

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd.”5

I vissa fall är okunnigheten primitiv. Sådant är fallet med många obildade människor som beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förkastar hans kall och efterapar sina ledargestalter. De skall säga när de råkat ut för straffet:

إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

”Herre! Vi följde våra ledare och våra stora män och de ledde oss på avvägar.”6

I andra fall är okunnigheten komplicerad. En sådan okunnighet finns det två typer av:

1 – En typ implementeras på personen som följer sitt folks religion som han har vuxit upp med. Han tittar inte ens på sanningen som når honom. Och om han skulle titta på den så gör han det mycket bristfälligt eftersom han är nöjd med sin religion som han har vuxit upp med och för att han känner starkt för sitt folk. Merparten av dem som förkastar sändebudens kall tillhör denna kategori. Allâh sade om dem:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

”Och så har det varit förr; Vi har aldrig sänt en varnare till ett folk före dig utan att de nöjeslystna veklingarna bland dem sade: ”Vi har förstått att detta var våra fäders tro och vi följer deras exempel.”7

Detta är exempel på efterapning där efteraparen tror att han är vägledd då han i själva verket är vilsen. Bland dessa förekommer de flesta materialistiska ateisterna. Vid djupare insyn inser man att deras kunskap är enkom efterapning av deras ledare. De anammar deras teorier som om de vore himmelska uppenbarelser. Så fort de frambringar en falsk teori tar de efter dem i vått och torrt. Dessa teoretiker är en prövning för alla insiktslösa.

2 – Komplex ignorans som besitts av otrons ledare och ateismens överhuvuden. De behärskar världslig vetenskap och är okunniga om annan dito. Deras kunskap är oerhört begränsad och de håller sig för goda för att följa sändebuden. Enligt dem är vetenskaperna bara de som uppfattas av mänskliga sinnen. All annan sanning förkastas och beljugs av dem. De förnekar skapelsernas Herre och beljuger Hans sändebud och allt dolt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om. Dessa människor har mest rätt att hamna under Hans (ta´âlâ) ord:

فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

När sändebuden kom till dem med klara bevis pekade de, glada och nöjda, på den kunskap som de hade. Till sist överväldigades de av det som de hade brukat skämta om. 8

Deras naturvetenskap spelade en avgörande roll i att de vidhöll sin falskhet. Deras glädje över den fordrar att de prioriterade den framför vägledningen och kunskapen som sändebuden förkunnade. Lägg till det att de också fördömde och gjorde narr av sändebudens kunskaper. De skall sannerligen få betala för det som de brukade skämta om.

Dessa ateister har lurat många människor som är sysselsatta med modern vetenskap och saknar korrekt religion. Ansvaret vilar på skolorna som struntar i att undervisa religion som skyddar mot ateism. Efter skolgången är deras elever okunniga om religiösa vetenskaper och tomma på föreskrivna moraler. De tror att de vet något andra inte gör och nedvärderar religionen och de religiösa. Lätt underkastar de sig dessa materialistiska ateister. Detta är den största skadan som islam har fått erfara. Först och främst är muslimska skolor skyldiga att lära ut religiösa vetenskaper. Skolornas examinering skall bero på religiösa ämnen och alla andra ämnen skall bara medfölja i läroplanen. Detta är en av de största skyldigheterna som åligger de ansvariga och lärarna. Ungdomarnas framtid beror förvisso på detta. De ansvariga och inflytelserika skall frukta Allâh och se fram emot en väldig belöning hos Allâh för att prioritera religiösa kunskaper i skolorna. Den aktuella bagatelliseringen är mycket allvarlig. Riktighet och godhet kommer garanterat med religiösa vetenskaper.

110:39

26:111

310:55

42:171

516:12

633:67

743:23

840:83