26. Tron på Vågen på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på Vågen på Domedagen. Hadîthen säger:

På Domedagen kommer slaven att vägas och han kommer inte ens att väga som en myggvinge.”1

Slavarnas handlingar kommer också att vägas, vilket nämns i rapporteringen. Det skall betros och bekräftas. Den som förkastar det skall ignoreras och inte debatteras.

FÖRKLARING

Tron på Vågen på Domedagen är obligatorisk och tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament. Den har nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.”2

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. Till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”3

I Sunnah är det bekräftat att slavarnas handlingar, deras anteckningsböcker och de själva skall vägas. Alltså skall tre saker vägas:

1 – Handlaren.

2 – Hans handling.

3 – Hans anteckningsbok.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen kommer en väldig och fet man att föras fram. Han skall inte ens väga som en myggvinge hos Allâh. Läs:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

Och på Uppståndelsens dag skall de väga lätt inför Oss. ”45

När ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) klättrade uppför en Salvadora persica förundrades de över hans tunna skenben varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förundras ni över hans tunna skenben? Jag svär vid Allâh att de skall väga tyngre i Vågen än berget Uhud.”6

Det är ett vittnesmål från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till denne ädle följeslagare. Hadîthen är också ett bevis för att handlaren vägs tillsammans med sin anteckningsbok och sina handlingar. ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen skall Allâh (ta´âlâ) välja ut en man inför alla skapelser. Hans nittionio anteckningar kommer att spridas; varje anteckning sträcker sig så långt ögat kan nå. Därefter säger Han: ”Förnekar du något av detta? Har Mina bevarande skrivare behandlat dig orättvist?” Han kommer att svara: ”Nej, Herre.” Då säger Han: ”Har du någon ursäkt eller god handling?” Mannen blir tyst och säger: ”Nej, Herre.” Då säger Han: ”Jo, du har en god handling hos Oss. Du skall inte behandlas orättvist idag.” Därpå tas ett kort med ‘Det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud’ fram. Han kommer att säga: ”För fram det!” Mannen säger: ”Herre! Vad är detta kort jämfört med anteckningarna?” Då säger Han: ”Du skall inte behandlas orättvist.” Kortet kommer att läggas i en vågskål och de nittionio anteckningarna i en annan vågskål varvid kortet överväger dem. Inget överväger ‘I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn’.7

1al-Bukhârî (4729) och Muslim (2785).

27:8-9

321:47

418:105

5al-Bukhârî (4729) och Muslim (2785).

6Ahmad (3991) och Ibn Hibbân (7069). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.” al-Albânî nämner den i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (2750) och (3192).

7Ahmad (2/213), at-Tirmidhî (2639), Ibn Mâdjah (4300), Ibn Hibbân (2523) och al-Hâkim (1/6). Autentisk enligt al-Albânî.