26. Torterade för islams sak

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 61-62

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare torterades å det värsta till följd av att de vidhöll sann dogm, dyrkade Allâh allena och tog avstånd från avguderi och otro. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”De första som visade islam var sju stycken: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr, ´Ammâr, hans moder Sumayyah, Suhayb, Bilâl och al-Miqdâd. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skyddades emellertid av sin farbror Abû Tâlib. Abû Bakr skyddades av sitt folk. Alla andra torterade avgudadyrkarna i solens hetta. Alla bortsett från Bilâl gav med sig, ty han såg ned på sig själv för Allâhs sak och likaså såg hans ägare ned på honom. De lät barnen driva omkring med honom i Makkahs bergspass medan han sade: ”En! En!”1

Hos Ibn Hishâm står det:

”När det var som varmast på dagen kunde Umayyah bin Khalaf ta ut Bilâl i öknen utanför Makkah och kasta honom på rygg. Därefter befallde han att man placerar ett stort stenblock på hans bröst och sade: ”Vid Allâh! Du ska ligga kvar i detta tillstånd tills att du dör eller hädar Muhammad och börjar dyrka al-Lât och al-´Uzzâ.” Det enda Bilâl sade under sådana omständigheter var: ”En! En!”2

Sumayyah torterades till döds för att hon dyrkade Allâh allena, inte för att hon var en politisk ledare. Mudjâhid sade:

”Den första martyren i islam var Sumayyah, ´Ammârs moder. Abû Djahl spetsade henne i skötet med ett spjut.”3

Ibn Sa´d sade:

”Hon tillhörde de tidigare muslimerna i Makkah. För Allâhs sak utsattes hon för tortyr för att lämna islam, men hon härdade till dess att Abû Djahl spetsade henne i skötet med ett spjut så att hon dog.”4

1al-Hâkim (3/248) som autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.

2as-Sîrah an-Nabawiyyah (1/318).

3at-Tabaqât al-Kubrâ (8/264-265) av Ibn Sa´d. Berättarkedjan fram till Mudjâhid är autentisk.

4at-Tabaqât al-Kubrâ (8/264-265).