26. Tillåtet att bara läsa al-Fâtihah

Mu´âdh brukade be ´Ishâ’ med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sedan gå hem och leda sina vänner i bönen. En natt kom han tillbaka för att be med dem. Bland dem fanns en yngling [från Banû Salamah vid namnet Sulaym]. När ynglingen tyckte att han drog ut på läsningen gick han därifrån och började be i moskéns ena hörn. Efteråt gick han ut, tog tag i sin kamels sele och försvann. Efter att Mu´âdh hade bett klart fick han reda på vad som hade hänt. Han sade: ”Det finns helt säkert hyckleri i honom. Jag skall berätta för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad han har gjort.” Ynglingen sade: ”Jag skall också berätta för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad han har gjort.” De begav sig till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Mu´âdh berättade vad ynglingen hade gjort varpå han sade: ”Allâhs sändebud! Först ber han länge med dig, sedan ber han länge med oss.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Är du en stor provare, Mu´âdh?” Han sade till ynglingen: ”Brorson! Hur gör du när du ber?” Han svarade: ”Jag läser al-Fâtihah, ber Allâh om paradiset och ber Honom om skydd mot Elden. Jag vet inte vad du och Mu´âdh mumlar.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både jag och Mu´âdh ber om dem två eller liknande.” Ynglingen sade: ”Mu´âdh skall veta när människorna kommer.” De hade fått reda på att fienden hade anlänt. De kom och ynglingen dog martyrdöden. Efter det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Mu´âdh: ”Vad hände med honom som diskuterade med mig och dig?” Han sade: ”Allâhs sändebud! Allâh har talat sanning och jag har ljugit; han dog martyrdöden.”1

1Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (1634) och al-Bayhaqî med en bra berättarkedja. Poängen rapporteras av Abû Dâwûd (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (758)). Grunden till berättelsen finns hos al-Bukhârî och Muslim. Det första tillägget finns hos Muslim, det andra hos Ahmad (5/74) och det tredje och fjärde hos al-Bukhârî. Under samma kapitel sade Ibn ´Abbâs:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad två Raka´ât och läste bara al-Fâtihah.”

Rapporterad av Ahmad (1/282), al-Hârith bin Abî Usâmah i ”al-Musnad” (sid. 38 med dess tillägg) och al-Bayhaqî (2762) med en svag berättarkedja. Jag klassificerade den som god i de tidigare upplagorna. Därefter insåg jag att jag hade fel. Ty hadîthen roterar kring Handhalah ad-Dawsî och han är svag. Jag vet inte hur jag inte såg det. Förmodligen trodde jag att han var någon annan. I vilket fall som helst, så tillkommer Allâh lov och pris för att ha fått mig att inse mitt fel. Följaktligen tog jag bort den direkt ur boken. Efter det gav Allâh mig en hadîth som är bättre än den, nämligen Mu´âdhs aktuella hadîth. Den bevisar det Ibn ´Abbâs hadîth bevisar och lov och pris tillkommer Allâh.