26. Studenter låter bli att studera för att inte ta på sig ett större ansvar

Fråga 26: Vissa nyblivna studenter får ofta för sig att ju mer de går till lektionerna desto större ansvar får de på sig sett till att förkunna kunskapen och praktisera den. Det får vissa att dra sig för att söka Sharî´ah-enlig kunskap. Vad säger ni om det?

Svar: Det är tvångstankar från Satan. Han säger till dig att inte lära dig så att inte kunskapen blir till din nackdel.

Men är det inte till din nackdel att förbli okunnig medan de lärda är tillgängliga? Att förbli okunnig när kunskapen, de lärda och lektionerna är befintliga är allvarligare än att gå till lektionerna och lära sig och eventuellt inte leva som du lär. Det är naturligt att människor slarvar med handlingarna och syndar. Förhoppningsvis ångrar han sig för sina synder och förbättrar sig efter att ha varit på de lärdas lektioner i moskéerna. Dessa sittningar ger liv i hjärtan. Låt inte Satan locka dig från den nyttiga och religiösa kunskapen med det tvivlet och den tvångstanken.