26. Rengöring av oren substans

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/42)

9 – Det krävs inget begränsat antal tvättningar gällande orenhet på jord. Det räcker att jorden blötläggs helt för att den ska bli ren. Således befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att beduinens urin sköljs bort med vatten en gång och inte upprepande gånger.

Men om orenheten är i form av substans, liksom avföring och blod, måste substansen avlägsnas först. Därefter tvättas platsen. Och om orenheten saknar substans, liksom urin, och tränger ned i jorden, räcker det att jorden väts. Ty vatten renar jorden.