26. Rabî´ al-Madkhalîs syn på de fyra rättsskolornas anhängare

ad-Duwaysh sade:

”Dr Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî går längre än så när han prioriterar många anhängare till Zaydiyyah och deras lekmän samt anhängare till Ibâdhiyyah och deras lekmän framför anhängarna till de fyra rättsskolorna. Han sade:

”Det finns många anhängare till och lekmän bland såväl Zaydiyyah som Ibâdhiyyah som är närmare naturligheten och Tawhîd än vad många anhängare till de fyra rättsskolorna är. Också är de längre bort från avguderi, myter, gravdyrkelse och Sûfiyyah än vad de flesta anhängare till de fyra rättsskolorna är.”1

För det första prioriterar Shaykh Rabî´ de förstnämnda framför de fyra rättsskolornas anhängare ur en aspekt, nämligen Tawhîd-ul-Ulûhiyyah som är grunden och fundamentet.

För det andra vet alla lärda att en delvis prioritering fordrar inte en allomfattande prioritering. Bara för att en person kan arabiska bättre än en annan, betyder det inte att han också kan allting annat bättre än den andre.

För det tredje menade han inte Saudiarabien. Ty i Saudiarabien saknas både avguderi och öppen idoldyrkan till skillnad från i andra islamiska samhällen som säger sig följa de fyra rättsskolorna. Därborta är avguderiet och idoldyrkan öppna. Reliker och gravar dyrkas istället för Allâh. Det klargör den här mannens falska anklagelse mot Salafiyyûn då han felaktigt beskyller dem för något de är oskyldiga för.

1Ahl-ul-Hadîth hum-ut-Tâ’ifah al-Mansûrah, sid. 2