26. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

38 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd an-Naysâbûrî för oss: ´Abdur-Rahmân bin Bishr bin al-Hakam berättade för oss…

Också Ibrâhîm bin Hammâd berättade för oss: Abû Mûsâ berättade för mig…

Också Ya´qûb bin Ibrâhîm an-Nadjdjâd berättade för oss: ´Umar bin Shabbah underrättade oss…

Också Abû ´Ubayd bin al-Muhâyil, ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir och Ya´qûb bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb ad-Dûrî berättade för oss: Hafs bin ´Umar underrättade oss: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân underrättade oss: ´Ubaydullâh underrättade oss: Sa´îd berättade för mig, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger: ”Vem frågar så att Jag må ge honom? Vem ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem tillber så att Jag må besvara honom?”

Det är an-Naysâbûrîs formulering. Resten återberättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk tillsammans med tvagningen och skjutit upp på ´Ishâ’ till den första tredjedelen av natten, eller halva natten. När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som vänder sig i ånger så att Jag må ta emot hans ånger? Finns det någon som tillber så att Jag må besvara honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”