26. När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum?

Fråga 26: När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum?

Svar: Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fyllt 50 år. Nattfärden var från Den heliga moskén till Aqsâ-moskén. Himmelsfärden var från Aqsâ-moskén till Det yttersta lotusträdet. Han upphöjdes till en höjd där han kunde höra pennorna skriva och högre än så. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick se sin Herres stora tecken. De fem bönerna ålades. Nästa morgon var han i Makkah. Samma morgon kom Djibrîl till honom för att klarlägga bönetiderna. Då han berättade om Nattfärden steg de troendes tro medan hädarnas omedgörlighet blev allt värre.