26. Muslimens blod, svett och tårar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 72

Den troende arbetar, sliter och kämpar samtidigt som han ber sin Herre acceptera hans handlingar. Han tror på allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om de troende monoteisternas räddning och de otrognas undergång och att ingen medlar för någon utan Allâhs tillstånd och nöje. Han tror på allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och handlar seriöst utmed det. Samtidigt som han eftersträvar Allâh och efterlivet är han rädd och orolig. Han fruktar för sina synder och illgärningar. Så är de troende. Trots att de gör goda handlingar och månar om att lyda Allâh och aktar sig för synder och illgärningar fruktar och bävar de för Allâh:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

”MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå inför sin Herre honom väntar två lustgårdar.”1

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

”Detta är för dem som bävar för mötet med Mig och fruktar Min varning.”2

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”3

Så är Allâhs troende och gudfruktiga slavar. Lydnad och goda handlingar ackompanjeras med en väldig rädsla och oro för att Allâh ska straffa dem för deras synder. Det finns alltid risk att plikter råkar ut för defekter och brister.

155:46

214:14

316:50