26. Människans andel av det här livet

145 – Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Under tiden som en man var i en ödemark hörde han en röst från ett moln säga: ”Vattna den och den personens mark”, varpå molnet började röra på sig och släppte sitt vatten på en mark så att allt vatten hamnade i en kanal. Han gick efter vattnet och fann en man stå i sin trädgård och skyffla vattnet. Han sade till honom: ”Allâhs slav! Vad heter du?” Han sade sitt namn som mannen hörde från molnet och frågade: ”Allâhs slav! Varför frågar du mig om mitt namn?” Han svarade: ”Jag hörde en röst från molnet som kom med det här vattnet nämna trädgårdsägares namn. Vad är det du gör med den?” Han svarade: ”Jag tar hänsyn till det som producerats i den och skänker en tredjedel av den, äter tillsammans med min familj en tredjedel och lämnar tillbaka en tredjedel av den.”1

146 – I en annan formulering står det:

”Jag ger en tredjedel till de fattiga.”

147 – Våra lärda sade:

”I och med att det är oundvikligt att inte ta del av det världsliga, så har det en gräns och det är levebrödet.”

148 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Det räcker för människan att ta några tuggor som upprättar hennes rygg. Om hon verkligen måste [ha mer] får en tredjedel gå till hennes mat, en tredjedel till hennes dryck och en tredjedel till hennes andning.”2

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

149 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En madrass till mannen, en madrass till familjen, en madrass till gästen och den fjärde är till Satan.”3

150 – De lärda säger att slavens entusiasm skall vara förknippad med detta och att han skall kämpa efter det beslutsamt till dess att Allâh ger honom mer. Dock skall han varken kompromissa med religionen eller vara slappt inställd till falskheten för att uppnå det.

1Muslim (2984) och Ahmad (2/296).

2at-Tirmidhî (2486).

3Muslim (14/59).