26. Makan skall bevara sin makes egendom

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans egendom och inte spenderar något av den utan hans tillstånd. Vi har hört hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om de bästa kvinnorna:

”Hon som lyder sin make när han befaller henne, glädjer honom när han tittar på henne och bevarar honom med sig själv och hans egendom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det är inte tillåtet för en kvinna att spendera något av sin makes egendom utan hans tillstånd.”1

Om han ger henne tillstånd att spendera och hon spenderar sunt belönas de båda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvinnan spenderar från sitt hems mat på ett sunt sätt belönas hon för det hon har skänkt och hennes make för det han har tjänat ihop.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om kvinnan skänker välgörenhet från sin makes hem belönas hon och likaså hennes make utan att någons belöning sjunker på grund av den andres belöning.”3

De lärda säger att kvinnan kan spendera från sin makes hem, eller sin makes egendom, på tre sätt:

1 – Mannen ger sin hustru ett specifikt tillstånd att spendera. Härmed erhåller de båda en full belöning och ingens belöning reduceras.

2 – Mannen ger sin hustru ett allmänt tillstånd att spendera från hans egendom. Härmed delar de på belöningen.

3 – Mannen ger inte sin hustru tillstånd att spendera från hans egendom. Om hon i detta fall skänker något från hans egendom belönas han medan hon syndar.

1at-Tayâlisî (1223) och via hans berättarkedja al-Bayhaqî (4/8108). Rapporterad även av Ahmad (5/267), Abû Dâwûd (3565), at-Tirmidhî (670) och Ibn Mâdjah (2295) med formuleringen:

”Kvinnan får inte spendera något från sin makes hem utan hans tillstånd.”

Berättarkedjan är – om Allâh vill – god. Den är god enligt at-Tirmidhî och al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb” (943).

2al-Bukhârî (2065) och Muslim (1024). Formuleringen är al-Bukhârîs.

3Ahmad (6/99), an-Nasâ’î (2539) och at-Tirmidhî (671) som klassificerade den som god.