26. Kvinna fastar under månadscykel

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 27-29

Fråga: En kvinna fick sin månadsperiod i Ramadhân varvid hon fortsatte att fasta. Vad är domen för hennes fasta?

Svar: Om kvinnan får sin månadscykel är hon ålagd att sluta be och fasta. Enligt samstämmigheten är det till och med förbjudet för henne att be och fasta när hon genomgår sin månadsperiod. Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte sett någon med ett så nedsatt förstånd och en så nedsatt religion få en skarpsinnig man att förlora förståndet som de.” De sade: ”Vad är nedsatt med deras förstånd och religion?” Han svarade: ”Deras nedsatta förstånd ligger i att Allâh lät två kvinnors vittnesbörd motsvara en mans vittnesbörd. Deras nedsatta religion ligger i att det finns dagar då hon varken fastar eller ber.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:

”När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.”2

När den menstruerade kvinnan blir kvitt sin period, är hon ålagd att ta igen dagen om den hör till Ramadhân. Det är däremot inte föreskrivet för henne att ta igen bönen. Mu´âdhah berättade:

”Jag frågade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varför den menstruerande kvinnan skall ta igen fastan till skillnad från bönen. Hon sade: ”Är du Harûriyyah?” Då sade hon: ”Jag är ingen Harûriyyah. Jag bara frågar.” ´Â’ishah sade då: ”Vi brukade få våra månadscyklar på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Vi befalldes att ta igen fastan till skillnad från bönerna.”3

Med det sagt förfelade hon då hon fastade vissa dagar av Ramadhân medan hon genomgick sin månadscykel. Således är hon skyldig att ångra sig inför Allâh för det och ta igen de dagarna, ty hennes tidigare fasta var ogiltig.

I samband med detta är det bra att vi påpekar för våra muslimska systrar att den Vise Föreskrivaren har fastställt domar relaterade till månadscykeln som de bör lära sig och förstå. Till dem hör att månadsperioden kännetecknar hennes könsmognad, att hon inte får lägras, be, fasta, vistas i en moské eller varva Huset när hon har sin månadsperiod. Hennes tvagning är ogiltig när hon har sin månadsperiod och hon måste bada när den upphör. Den muslimska kvinnan är skyldig att känna till och lära sig de domarna utmed deras bevis. Ty hon ska dyrka sin Herre utifrån insikt. Må Allâh ge oss samtliga förståelse i Hans religion och ge oss framgång i att handla utmed Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1al-Bukhârî (304).

2al-Bukhârî (306).

3al-Bukhârî (321) och Muslim (335).