26. Kapitel om siare och deras jämlikar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 94-97

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via vissa av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som beger sig till en slagruteman, frågar honom och tror på honom, får inte sin bön accepterad i fyrtio dagar.”1

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som beger sig till en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”2

Rapporterad av Abû Dâwûd.

3 – De fyra och al-Hâkim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

Den som beger sig till en slagruteman eller en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”3

al-Hâkim sade:

”Hadîthen är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

4 – Abû Ya´lâ rapporterade med en bra berättarkedja att även Ibn Mas´ûd sade så.

5 – ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på omen eller ber om omen, spår eller ber om spådom, trollar eller ber om trolldom tillhör inte oss. Och den som beger sig till en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Rapporterad av al-Barrâz med en bra berättarkedja och likaså av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja via Ibn ´Abbâs exklusive tillägget:

”Och den som beger sig till en siare…”

6 – al-Baghawî sade:

”En slagruteman är en person som säger sig veta var stulna och borttappade saker finns med hjälp av förspel. En annan teori är att slagrutemannen är en siare. En siare är en person som sägs kunna se in i framtiden. En annan teori är att siaren är en tankeläsare.”

7 – Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah sade:

”Slagruteman är ett namn för siaren, astrologen, grusdragaren och deras jämlikar som sägs känna till saker och ting via dessa metoder.”

8 – Ibn ´Abbâs sade om dem som skriver formeln ”Abâ Djâd” och studerar stjärnor:

”Jag anser att de som gör så inte har någon andel hos Allâh.”

FÖRKLARING

Kapitlet berör även siarnas jämlikar som slagrutemän, grusdragare och andra som påstår att de känner till det dolda.

En siare är en person som samarbetar med djinner. Sådana människor skall utrotas, straffas, förnekas och inte frågas om något.

1 – Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via vissa av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som beger sig till en slagruteman, frågar honom och tror på honom, får inte sin bön accepterad i fyrtio dagar.”

De lärda säger att hustrun var Hafsah (radhiya Allâhu ´anhâ).

Frasen ”och tror på honom” finns inte hos Muslim. Antingen har författaren råkat skriva fel eller också har han citerat ett exemplar vari frasen finns. Frasen ”och tror på honom” finns däremot hos Ahmad.

Rapporteringen hos Muslim bevisar att bara frågan i sig är olovlig eftersom den höjer upp slagrutemännen och leder till att de och deras kvacksalveri betros och högaktas framöver. Därför måste de undvikas och ignoreras. Muslim rapporterade via Mu´âwiyah bin al-Hakam att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De är ingenting. Gå inte till dem.”

Så skall de behandlas för att de och deras tillstånd skall förnedras, nonchaleras och utrotas.

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som beger sig till en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Rapporterad av Abû Dâwûd.

3 – De fyra och al-Hâkim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

”Den som beger sig till en slagruteman eller en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Hadîthen bevisar att det inte är tillåtet att gå till dem och att det är otro att tro på att de verkligen känner till det dolda. Ty bara Allâh känner till det dolda. Dessa människor är ju inga sändebud. Siaren är otrogen om han säger att han känner till det dolda. Det är även personen som tror på att han känner till det dolda därför att han inte tror på Allâhs (ta´âlâ) ord:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

Säg: ”Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det dolda frånsett Allâh.”4

Således är det obligatoriskt att akta sig för dem.

4 – Abû Ya´lâ rapporterade med en bra berättarkedja att även Ibn Mas´ûd sade så.

Det uttalandet har samma dom som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalande eftersom han inte kan tala om något sådant från sig själv; han kan endast ha hört det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

5 – ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på omen eller ber om omen, spår eller ber om spådom, trollar eller ber om trolldom tillhör inte oss. Och den som beger sig till en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Rapporterad av al-Barrâz med en bra berättarkedja och likaså av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja via Ibn ´Abbâs exklusive tillägget:

”Och den som beger sig till en siare…”

Hadîthen hotar och avskräcker dem som praktiserar sådant. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… tillhör inte oss.”

Det vill säga tillhör inte dem som följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vad beträffar Takfîr, så även om hadîthen tillsynes tyder på Takfîr, så tillämpas det via andra bevis som behandlar frågan ingående. Det spelar ingen roll om man själv tror på omen eller ber frivilligt om omen, spår på egen hand eller ber frivilligt andra om spådom. Däremot skall Takfîr som sagt detaljeras. Det är större otro att tro på dessa människor. Den som hävdar att han känner till det dolda får krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han. Och om han inte säger sig ha kunskap om det dolda, så skall han straffas så att han slutar praktisera det.

6 – al-Baghawî sade:

”En slagruteman är en person som säger sig veta var stulna och borttappade saker finns med hjälp av förspel. En annan teori är att slagrutemannen är en siare. En siare är en person som sägs kunna se in i framtiden. En annan teori är att siaren är en tankeläsare.”

Förspelet handlar om saker och ting som han ordnar och sorterar varefter han kommer fram till det stulna föremålets plats. Sådant kan han veta exempelvis med hjälp av ett djurs spår och dess bete. Det är möjligt att sådant händer, men klandervärda slagrutemän praktiserar endast det i samband med att de hävdar kunskap om det dolda. För övrigt hamnar materiella fenomen inte under detta.

En tankeläsare säger vad folk avser och vill. Han kommer fram till det genom att fråga djävlar och djinner om det.

Kuriosa:

Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter att studera magi ehuru syftet bara är att upplösa magi. Magin förekommer inte utan att dyrkan ägnas någon annan än Allâh, synder görs eller plikter lämnas.

7 – Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah sade:

”Slagruteman är ett namn för siaren, astrologen, grusdragaren och deras jämlikar som sägs känna till saker och ting via dessa metoder.”

Alla dessa texter och rapporteringar bevisar att dessa siare, magiker och grusdragare är fördömda och att de hävdar kunskap om det dolda.

8 – Ibn ´Abbâs sade om dem som skriver formeln ”Abâ Djâd” och studerar stjärnor:

”Jag anser att de som gör så inte har någon andel hos Allâh.”

Det vill säga de alfabetiska bokstäverna a, b, dj, d. De skriver bokstäver, sätter ihop dem och utmed dem berättar vad som kommer att ske. Att de inte har någon andel hos Allâh betyder att de inte skall få något gott eftersom de hävdar att de känner till det dolda, vilket är otro.

1Muslim (2230).

2Abû Dâwûd (3904), Ibn Mâdjah (639) och ad-Dârimî (1136). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (3387).

3Ahmad (9532), al-Hâkim (15) och al-Bayhaqî (16273). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5939).

427:65