26 – Kapitel 6 – Plikten i att söka kunskap

Sjätte Kapitlet

 

Plikten i att söka kunskap

 

Efter att ha förstått detta och att det måste finnas fiender som sitter på vägen till Allâh som besitter vältalighet, kunskap och bevis, åläggs du att lära dig av Allâhs religion det som ger dig utrustning för att strida med mot dessa djävlar vilkas ledare och företrädare sade till din Herre (´azza wa djall):

”Jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” (7:16-17)

 

Förklaring

 

Efter att ha förstått att dessa fiender besitter vältalighet, kunskap och bevis som de klär sanningen med lögn, åläggs du att förbereda dig för dem. Denna förberedelse sker på två sätt:

Det första: Det författaren (rahimahullâh) antydde, nämligen att du besitter Sharî´ah-baserade och intellektuella bevis som du avfärdar dessa människors bevis och lögner med.

Det andra: Att du har kunskap om deras lögner så att du kan avvisa dessa människor med dem. Således sade Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) i sin bok ”Dar’ Ta´ârudh-in-Naql wal-´Aql”:

”Det finns inte en människa som argumenterar med ett bevis för att uppnå lögn, utan att det beviset är ett bevis mot honom och inte för honom.”

Denna fråga är precis som han (rahimahullâh) sade. Om lögnaren argumenterar med ett sant bevis för att uppnå sin lögn, blir det ett bevis mot honom och inte för honom. Därför bör den som vill debattera med dessa människor, försäkra sig själv om att lägga märke till två frågor:

Den första: Att förstå vilken kunskap de besitter för att kunna avvisa dem med den.

Den andra: Att förstå de Sharî´ah-baserade och intellektuella bevisen som han kommer att avvisa dessa människor med.