26. Ibn ´Abbâs ord om Allahs händer

27 – Det har autentiserats från Ibn ´Abbâs som sade:

Allâh (´azza wa djall) tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad i form av myror och sade: ”Så-och-så! Gör det och det! Så-och-så! Gör det och det!” Sedan tog Han två grepp, ett med Sin högra hand och ett med Sin andra hand. Han sade till dem Han hade i Sin högra hand: ”Stig in i paradiset!” Och Han sade till dem Han hade i Sin andra hand: ”Stig in i Elden och Jag bryr Mig inte!”1

Rapporterad av al-A´mash, från Habîb bin Abî Thâbit, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs.

1Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” (29) och Ibn Battah i ”al-Ibânah” (1614) och (1633).