26. Hadith ”Allâh kommer att placera himlarna på ett finger…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 123-127

Den elfte hadithen

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

119 – Abût-Tâhir Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân bin ´Amr al-Farrâ’ underrättade oss: Imâm Abû Muhammad al-Maqdisî underrättade oss: Hibatullâh ad-Daqqâq underrättade oss: ´Abdullâh bin ´Alî ad-Daqqâq underrättade oss: ´Alî bin Muhammad al-Mu´addal underrättade oss: Muhammad bin ´Amr ar-Razzâz underrättade oss: Muhammad bin ´Ubaydillâh berättade för oss: Luwayn Muhammad berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abdullâh som berättade:

”En judisk rabbin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâh kommer att placera himlarna på ett finger och jordarna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Utav bekräftelse av rabbinens ord, började profeten skratta så att hans kindtänder syntes.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

120 – Hos al-Bukhârî återberättas Âdam, från Shaybân (som intygades av Djarîr från ett annat håll), från Mansûr som lade till:

”… bergen och träden på ett finger, vattnet och jorden på ett finger och alla andra skapelser på ett finger.”

121 – at-Tirmidhî återberättade ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Abûdh-Dhuhâ, från Ibn ´Abbâs med formuleringen:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en jude som gick förbi honom: ”Berätta för oss, jude.” Han sade: ”Vad säger du, Abûl-Qâsim, när Allâh placerar himlarna på ett finger, jorden på ett finger, vattnet på ett finger, bergen på ett finger och alla andra skapelser på ett finger?”

Abû Dja´far Muhammad bin as-Salt visade först med sitt lillfinger till dess att han kom till tummen.

Då uppenbarade Allâh:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”3

at-Tirmidhî sade:

”Hadithen är god, främmande och autentisk.”4

122 – Abû Dâwûd as-Sidjistânî rapporterade i – vad jag antar – sin bok ”al-Marâsîl”: Ibn Muthannâ berättade för oss: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Det har nämnts för oss att en rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Var är skapelserna på Domedagen?” Han sade: ”Himlarna kommer att vara på lillfingret, jordarna på nästa finger.” Då sade Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Rabbinen har talat sanning.”

Återberättarna är pålitliga.

139:67

2al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl.

339:67

4al-Djâmi´ (3240).