26. Från en villfarelse till en annan

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 45

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Alla som förnekar och jämför hamnar i såväl förnekelse som jämförelse. De som förnekar förstår Allâhs namn bara på ett sätt som passar skapelsen. Utmed den förståelsen går de vidare och förnekar Allâhs namn. Med andra ord har de enat mellan jämförelse och förnekelse; först jämförde de, sedan förnekade de. Deras liknelse och jämförelse beror på att de förstår Allâhs namn och egenskaper på ett vis som passar skapelsens namn och egenskaper. Sedan förnekar de Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) rätt till Hans namn och egenskaper som tillkommer enkom Honom (subhânahu wa ta´âlâ).

KOMMENTARER

Det beror på deras nedriga förståelse, ty det enda de förstår av egenskapsrelaterade texter är liknelse. Således förnekar och dementerar de Allâhs egenskaper. Det enda de förstår av Allâhs namn som den Hörande, den Seende, den Vetande, den Vise och den Förmögne, och av Hans egenskaper som Hans ansikte och Hans hand är liknelse av skapelserna. Det är så de farit vilse, det vill säga på grund av deras falska förståelse. Sedan flydde de den så kallade liknelsen och hamnade i en än värre liknelse och jämförelse; de liknade Honom vid obefintlighet, livlösa ting och nedsatta föremål. Deras senare liknelse blev värre än den första som de flydde. Därför är deras dogm ytterst falsk. Så gör Allâh med de osanningsenliga; de flyr aldrig något utan att de hamnar i något än värre och ondare.