26. Följeslagarna var inte oense inom troslärorna

Följeslagarna var alltså inte oense i frågan. Ahl-ul-Ahwâ’ som sprider meningsskiljaktigheter inom såväl de fundamentala frågorna som förgreningsfrågorna säger att följeslagarna var oense inom troslärorna. Det är en lögn. De var inte alls oense. Å ena sidan nekade ´Â’ishah att synen skedde med ögonen. Å andra sidan bekräftade inte Ibn ´Abbâs att synen skedde med ögonen, utan med hjärtat. Var är oenigheten då? Den finns inte.

Imâm Ahmad sade:

”Vi tror på hadîthen bokstavligt som den har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Man kan förstå att han anser att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre med ögonen utmed Ibn ´Abbâs rapportering. Numera vet ni hur den skall bemötas och att den inte är autentisk och kanske inte ens god. Därtill skall den inskränkas med den autentiska hadîthen. Hans oinskränkta ord skall tolkas med hans inskränkta ord. På så sätt kommer det fram att följeslagarna inte alls var oeniga i frågan. Det finns emellertid senare lärda som påverkades av Ahmads ord och trodde att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett sin Herre med ögonen. Deras förståelse är dock felaktig därför att Ahmad har också uttalat sig inskränkt i frågan.