26. Får en person som renat sig med Tayammum stryka på läderstrumporna när han tvår sig?

Fråga 26: Får en person som renat sig med Tayammum och tagit på sig läderstrumpor stryka på dem när han sedan tvår sig med vatten?

Svar: Han får inte stryka på läderstrumporna om hans rening var i form av Tayammum. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag tog på dem i ett rent tillstånd.”

Tayammums rening är inte förknippad med fötterna. Den är endast förknippad med ansiktet och händerna. Därför får en person som saknar vatten eller är sjuk och inte klarar av att använda vatten till tvagningen, ta på sig läderstrumporna ehuru han inte är ren. De får sitta kvar tills han hittar vatten eller tillfrisknar. Ty fötterna är inte förknippade med Tayammums rening.