26. Dogmatisk kunskap är religionens grund

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 54-55

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Ty kunskap om detta är trots allt religionens grund och vägledningens fundament samt det bästa och den största plikten som skapelsen kan anskaffa sig.

FÖRKLARING

Kunskap om dogmen är religionens grund. Den som brister på denna punkt brister i religionen. Om grunden brister gör grenarna likaså. Om grunden till ett hus brister rasar huset, och om grunden till ett hus är stadig förblir huset. Ett dåligt byggt hus rasar. Hur skulle inte då sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bry sig om religionens grund, som är dogmen, klargöra den och förklara den för människorna? Är det meningen att si-och-så ska lägga grunden till folks dogm och dra slutsatser efter eget tycke? Ett sådant resonemang är en ren villfarelse och krigföring mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om en person dyrkar flitigt och fastar om dagarna, ber om nätterna och skänker stora summor pengar i välgörenhet och därtill saknar korrekt dogm, är alla hans handlingar värdelösa oavsett hur mycket han tröttat ut sig med dyrkan. Alltså måste han bygga sina handlingar och sin dyrkelse på en korrekt grund och en sund dogm för att erhålla accepterade handlingar:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Allâh låter ingen lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och varje god handling fördubblar Han och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.”1

Allâh välsignar fåtaliga handlingar förutsatt att de är uppriktigt ägnade åt Allâh (´azza wa djall) och saknar innovationer. Sådana handlingar gagnar handlaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Akta er för Elden om så med en halv dadel. Den som inte hittar en halv dadel får säga ett fint ord.”2

Goda handlingar, om än små till storlek, är välsignade, till skillnad från icke-goda handlingar, om än många till antal – de är värdelösa. Det handlar inte om möda och mycken dyrkan, utan om kvalitet och rättelse efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

14:40

2al-Bukhârî (3595) och Muslim (1016).