26. Den tredje typen av förbjudna namn

3 – Utländska namn som är typiska för de otrogna. En muslim som är säker på sin religion håller sig borta från dem och närmar sig inte dem. Idag råder det en väldig prövning i sakfrågan. Namn importeras från Europa, Amerika och andra platser. Det fenomenet hör till de värsta orsakerna till synder och förnedring. Exempel på dessa namn är Petrus, George, Diana, Rose och Susanne.

Om denna efterapning sker endast utav lust och idioti, så är den en stor synd. Och om den beror på åsikten att de otrognas namn är bättre än muslimernas, så befinner sig personen i en väldigt allvarlig riskzon vari grunden till hans tro är omskakad. I båda fallen är det obligatoriskt att ångra sig direkt. Ett av ångerns villkor är att namnet ändras.