26. Den eviga upplivningen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

21 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem.

FÖRKLARING

Han (subhânah) beskrivs med upplivning av döda i all evighet. Han ger liv och död. Den egenskapen saknas nämligen inte förrän Han verkligen har upplivat de döda. Faktum är att Han alltid har den egenskapen. När Han väl upplivar de döda så handlar det om en förnyad handling. Han (subhânah) ger liv och död när Han vill.