26. De är varken Ahl-us-Sunnah eller Salafiyyûn

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 185

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

26 – Av bedrägeri och manipulation, är det möjligt att al-Ikhwân al-Muslimûn ibland kallar sig för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” eller mumla om Salafiyyah. Dock beljugs allt det av deras handlingar, deras tänk och deras metodiker som fortfarande är al-Ikhwân al-Muslimûns. Inget konstigt med det; även Ashâ´irah påstår att de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.