26. Bröllopet ska vara tre dagar

Man bör ha ett och annat i åtanken:

1 – Bröllopet skall vara tre dagar efter lägringen, vilket har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade lägrat en kvinna varefter han skickade iväg mig för att bjuda en grupp män på mat.”1

Han sade också:

”Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gift sig med Safiyyah lät han hennes frigivning vara hennes brudgåva. Bröllopet varade tre dagar.”2

1al-Bukhârî (9/189-194), al-Bayhaqî (7/260) som står för formuleringen och andra.

2Abû Ya´lâ med en god berättarkedja, står det i ”Fath-ul-Bârî” (9/199). al-Bukhârî (7/387) rapporterar liknande berättelse.