26 – Beviset för att Allâh är skapelsernas Herre

Beviset är Hans (ta´âlâ) ord:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.” (1:2)


FÖRKLARING

 

För att bevisa att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har uppfostrat samtliga skapelser, använde sig författaren av Hans (ta´âlâ) ord:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.” (1:2)

Häri förekommer egenskapernas fullkomlighet, majestät och väldighet som enbart tillskrivs Allâh (ta´âlâ).

”Skapelsernas Herre” är Den som uppfostrar dem med godhet, skapar dem, äger dem och disponerar deras angelägenheter på det vis Han (´azza wa djall) vill.