26. Barnsängens relation till avtaget blod under perioden

Det fjärde: Om menstruationsblodet upphör och sedan återvänder inom månadscykeln så räknas det definitivt som menstruationsblod. Exempel på det är att en kvinnas månadscykel varar åtta dagar. Efter den fjärde dagen avtar blodet i två dagar för att sedan återkomma under den sjunde och åttonde dagen. Det återkommande blodet hör definitivt till månadscykeln och skall praktiseras därefter.

Vad barnsängen beträffar, så om blodet avtar inom de fyrtio dagarna och sedan återvänder inom de fyrtio dagarna, så betraktas blodet som tvetydigt. Till följd därav är kvinnan skyldig att be och fasta plikterna i tid samt förbjuden att göra det som den menstruerande kvinnan är förbjuden frånsett plikterna som sagt. Efter att hon har blivit ren skall hon ta igen dyrkan som hon gjorde under det tvetydiga blodets period på samma sätt som den menstruerande kvinnan måste ta igen det som hon har missat. Detta är den kända åsikten hos Hanâbilahs lärda.

Den korrekta åsikten är dock att så länge blodet återkommer under barnsängens period så räknas det till barnsängen. Annars är det menstruationsblod. Men om blodet fortsätter komma konstant räknas det som blödningar. Detta påminner om det Ibn Qudâmah nämnde i ”al-Mughnî”1 från Imâm Mâlik som sade:

”Om hon får blod två eller tre dagar efter att det har avtagit, så räknas det till barnsängen. Annars är det menstruationsblod.”

Den åsikten fordras även av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs val. Det finns egentligen inget tvetydigt blod. Allting är relativt beroende på människornas kunskap och förståelse. Qur’ânen och Sunnah klargör allting. Allâh (subhânah) har inte ålagt någon fasta två gånger eller göra Tawâf två gånger om handlingarna inte har utförts felaktigt och därav behöver tas igen. När en slav gör så gott han kan så har han renat sitt samvete. Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”2

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”3

1al-Mughnî (1/349).

22:286

364:16