26. Allt sker enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

23 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja.

FÖRKLARING

Allt som händer i universumet är bestämt av Allâh; allt gott, allt ont, allt liv, all död, all fattigdom, all rikedom, all hälsa, all sjukdom och allting annat av såväl uppenbara som dolda tal och handlingar. Inget i himlarna eller på jorden sker utom Allâhs bestämmelse. Det vill säga, att det är Han som har bestämt och beslutat att det skall ske. Så tror de troende.