259. Vad är domen för att utse ´Îd och fredagen till gravbesök?

Fråga 259: Vad är domen för att utse ´Îd och fredagen till gravbesök? Skall både levande och döda besökas under dessa dagar?

Svar: Det finns ingen grund i Sunnah för att utse fredagen och ´Îd till gravbesök. Att utse gravbesök under ´Îd och anse det vara föreskrivet är i själva verket en innovation. Ty det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte heller känner jag till att någon lärd delar den åsikten.

Vad fredagen beträffar, så finns det lärda som rekommenderar gravbesök på fredagar. De har dock inte nämnt något bevis för det från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).