258. Frekventa gravbesök kan leda till avguderi

Fråga 258: När en person som var känd för rättfärdighet och kunskap dör, kommer många människor till hans grav för att besöka den på ett föreskrivet sätt. Det finns dock studenter som förbjuder det för att inte folk skall falla i avguderi. Vad säger ni om det?

Svar: Jag håller med de studenterna. Många besök till lärdas och frommas gravar kan slutligen leda till avguderi. Därför skall det bes för dem utan att deras gravar besöks allt för ofta. Så länge Allâh bönhör en bön spelar det ingen roll om den bedjande står vid den dödes grav, befinner sig därhemma eller är i moskén. Bönen kommer fram i alla fall om Allâh vill. Det finns inget behov av att besöka gravarna frekvent. Förbudet som studenterna varnar för är alltså relevant och i synnerhet ju längre tiden går.