257. Vad är domen för att besöka begravningsplatser?

Fråga 257: Vad är domen för att besöka begravningsplatser?

Svar: Det är Sunnah att besöka gravar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det efter att ha förbjudit det. Det är bekräftat att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”1

Rapporterad av Muslim.

Det är alltså Sunnah att besöka gravar för att påminna sig själv om nästa liv och dra lärdom. Att han besöker människor som igår var tillsammans med honom och levde liksom han levde kommer självklart att få honom att tänka till och mjuka upp hans hjärta så att han vänder sig till Allâh (´azza wa djall), slutar synda och börjar lyda Honom.

Gravbesökaren bör säga det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och lärde sitt samfund, nämligen:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid mer er, ni troende och muslimska bosättare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”2

اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنـا بعـدهم و اغفر لنا ولهم

”Allâh! Beröva oss inte deras belöning och pröva oss inte efter dem. Förlåt oss och dem.”3

Det är vad han skall säga. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste ”al-Fâtihah” när han besökte gravar. Med det sagt är det inte föreskrivet att läsa ”al-Fâtihah” i samband med gravbesök.

Vad kvinnornas gravbesök beträffar, så är det förbjudet. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”4

En kvinna får alltså inte gå hemifrån för att besöka gravar. Men om hon skulle ha vägarna förbi och passera gravar, så är det harmlöst att hon stannar upp och ber för de döda såsom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund. Det finns alltså en skillnad mellan kvinnan som avser att besöka gravar och kvinnan som råkar passera gravar och ber för de döda. Den första kvinnan gör en förbjuden handling och utsätter sig själv för Allâhs (´azza wa djall) förbannelse till skillnad från den andra kvinnan som inte har gjort något fel.

1Muslim (977) och at-Tirmidhî (1054).

2Muslim (974).

3Ahmad (4/79), Abû Dâwûd (3201) och Ibn Mâdjah (1498).

4Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320), an-Nasâ’î (2043) och Ahmad (2030). Svag enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (225).