256. Vad är domen för att laga mat till den dödes anhöriga?

Fråga 256: Vad är domen för att laga mat till den dödes anhöriga på så sätt att varje dag är det särskilda människor som frivilligt lagar mat till dem? Oftast brukar det vara tillagad slakt som ges till dem. Deras argument är att de anhöriga är för upptagna för att laga mat.

Svar: Det har bekräftats i Sunnah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med Dja´far bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) martyrium:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”

Men det var inte på det sättet som görs i dag. I dag ges en massa slakt till den dödes anhöriga och en massa människor kommer för att äta. Det är inte föreskrivet. Den distraheringen som fanns på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid finns inte i dagens läge. Det finns många och nära restauranger, framför allt i städerna. De är alltså inte i behov av att någon lagar mat till dem.