255. Vad är domen för middagar i samband med dödsfall?

Fråga 255: Den senaste tiden har det blivit anmärkningsvärt utspritt med middagar och slöseri i hopp om belöning och tröst för att hedra den dödes anhöriga. Vad säger ni om det fenomenet och anledningen till dess eskalering?

Svar: Matlagning och middagar hos den dödes anhöriga är inget föreskrivet fenomen. Faktum är att Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi brukade anse samlingar och matlagningar hos den dödes familj efter hans begravning vara jämmer.”1

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som jämrar sig och kvinnan som lyssnar till henne.

Angående hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”

så var anledningen att hans familj var för upptagen för att laga mat, inte för att de skulle tröstas med middagar. Därtill befallde han att maten lagas till Dja´fars familj, det vill säga en mängd mat som räcker för hushållet. Det bevisar att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order berodde på ett befintligt behov och att endast behovet skulle uppfyllas. Syftet var alltså inte det som nämns i frågan. De flesta i dag är inte i behov av matlagning. Många av dagens hem består redan av färdiglagad mat.

1Ahmad (2/204) och Ibn Mâdjah (1612).