255. När han vände sig fram, gjorde han det helt, och när han vände sig om, gjorde han det helt

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/282)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

255 – Bishr bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Usâmah bin Zayd underrättade oss: Mûsâ bin Muslim, Qâridhs dotters slav, underrättade mig, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som kunde återberätta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på följande vis:

”Detta talades jag om av mannen med långa ögonbryn och ljus midja, han som vände sig helt när han vände sig fram och vände sig helt när han vände sig om. Aldrig någonsin har ett öga sett hans like och aldrig någonsin kommer det att göra det.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth klargör några av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper, uppföranden och praxis. Han hade långa ögonbryn och ljus midja. När han vände sig fram, gjorde han det med hela sin kropp, och när han vände sig om, gjorde han det med hela sin kropp. Aldrig någonsin har ett öga sett hans like och aldrig någonsin kommer det att göra det.

1Autentisk.