254. Hur skall en kondoleans vara?

Fråga 254: Människor har töjt på gränserna när det kommer till kondoleanser. I samband med att en person dör lagar dess familj mat och slaktar djur. När vi påpekar det säger de ’Skall vi inte bjuda folk som besöker oss på mat?’ Och när vi påpekar deras kondoleansträffar säger de ’Var annars skall vi ta emot människorna?’

Svar: Kondoleanser är ingen välkomst i form av att en värd välkomnar sin gäst. Kondoleanser handlar om att tala med en olycksdrabbad människa som är påverkad av olyckan så att han tar lätt på den. Det är syftet med kondoleanser. Vi skall exempelvis säga det som Usâmah bin Zayd rapporterade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”1

Det finns inget behov av träffar i hem. Sådana träffar går emot Salafs praxis. Salaf ansåg att träffar hos den avlidnes familj och bjudningar är jämmer. Jämmer är en stor synd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som jämrar sig och kvinnan som lyssnar till henne2. Om vi hör att en person har förlorat sin släkting, vän eller någon annan och påverkats hårt av dennes bortgång, månar vi om att kontakta honom och befalla honom att härda och räkna med belöning. Att bara en släkting dör varefter vi stämmer träffar och kanske till och med tänder ljus, placerar ut stolar, hämtar Qur’ân-läsare och dylikt är dock inte tillåtet. Dessa företeelser fanns inte alls för inte så längesedan. Om en person hade dött, begravde de honom. Och om de såg att hans anhöriga var ledsna, gav de dem kondoleanser och gick hem. Den som träffade dem i affären eller i moskén gav dem också kondoleanser. Men just träffar är tvivelsutan innovationer och förbjudna. De blir än värre om de består av jämmer och kvinnor. Studenterna är skyldiga att lära människorna dessa frågor så att inte situationen eskalerar.

1al-Bukhârî (923).

2Abû Dâwûd (3127).