253. Vad är domen för att laga mat till den dödes anhöriga?

Fråga 253: Vad är domen för att laga mat till den dödes anhöriga?

Svar: Om de anhöriga är så pass upptagna med bortgången att de inte lagar sin egen mat, så är det Sunnah att laga mat till dem. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på att Dja´far bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) hade dött sade han:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”1

Det bevisar att det inte är rekommenderat till fullo, utan endast om den dödes anhöriga är så pass sysselsatta att de inte lagar sin egen mat. Om företeelsen däremot är vanlig, vilket den är i dag, så är det inte Sunnah att skicka mat till dem. Ty domen beror på anledningen, såväl sett till befintligheten som obefintligheten. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Laga mat till Dja´fars familj!”

sade han inte att det berodde på att en person hade dött, utan:

De har drabbats av något som sysselsätter dem.”

Utifrån det skall mat inte skickas till dem om de inte är sysselsatta. Men i fall de får mat och det finns släktingar hos dem, så är det tillåtet att äta den. Det är däremot jämmer att bjuda folk på mat. Det är föraktfullt för den dödes familj att laga mat och bjuda folk på den. Med det sagt vet vi att muslimernas bjudningar i samband med någons död är en innovation.

1Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.