252. Vad är domen för att slakta vid en grav?

Fråga 252: Vad är domen för en man som slaktar vid en grav för Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) sak med syftet att slakten skall vara å den dödes vägnar? Han tror nämligen att slakt vid graven medför en snabb belöning till den döde. Är det avguderi?

Svar: Det är inte avguderi. Han avser ju inte att dyrka den döde. Hans syfte är att dyrka Allâh. Men på grund av okunnighet tror han att belöningen når den döde snabbare om han slaktar vid hans grav. Han skall bli tillsagd om det. Han skall veta att handlingen är fel. Belöningen når fram via Allâh (´azza wa djall) oavsett om han är nära den döde eller långt borta från honom.

Dock är det inte föreskrivet att slakta för den döde. Den föreskrivna slakten är begränsad vid Udhhiyah, ´Aqîqah och vallfärden. För övrigt är det inte föreskrivet att slakta utav dyrkan. Det är emellertid harmlöst att slakta för att ge köttet i välgörenhet, men inte i dyrkande syfte.

Därtill förbjuder vi slakt vid gravar. Även om det inte är avguderi i sig, så finns det en risk att någon tar efter honom.