252. Skratta mindre

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/280)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

252 – Sulaymân bin Dâwûd Abûr-Rabî´ berättade för oss: Ismâ´îl bin Zakariyyâ berättade för oss: Abû Radjâ’ berättade för oss, från Burd, från Makhûl, från Wâthilah bin al-Asqa´, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skratta mindre. Mycket skratt dödar hjärtat.”1

253 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Abû Bakr al-Hanafî berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Dja´far berättade för oss, från Ibrâhîm bin ´Abdillâh, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skratta inte mycket, ty mycket skratt dödar hjärtat.”2

FÖRKLARING

Dessa två hadîther har liknande betydelse ehuru deras formuleringar är någorlunda olika. Däri riktar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en stor uppmaning till reducerad skrattning. Den som skrattar ska se till att dra ned på skrattet och erinra sig sitt tillstånd. På så vis kommer han att skratta lite. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade förmeningen och sade:

”Mycket skratt dödar hjärtat.”

Ett dött hjärta medför allvarliga konsekvenser. Ett levande hjärta medför en skön vinst i form av ett sant liv i själ, kropp och hjärta. Att påminna sig om Allâh (´azza wa djall), fundera över Hans skapelser, frukta Honom och längta efter Honom förser hjärtan, själar och kroppar med liv. Dessutom medför det belöning och Hans (tabârak wa ta´âlâ) välbehag. Således måste vi förstå denna uppmaning från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och efterleva den praktiskt. Så när en muslim skrattar, ska denne tänka på att reducera sitt skratt på grund av det angivna skälet.

1God.

2God.