25. Vilket år upplöstes pakten?

Fråga 25: Vilket år hände det? Vad hände det året?

Svar: Det hände tio år efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blivit profet. Samma år dog hans hustru Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) och hans farbror Abû Tâlib. Det året läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”an-Nadjm” varpå han, de troende och avgudadyrkarna föll ned på ansikte. När de muslimska utvandrarna i Abessinien fick höra nyheten återvände vissa till Makkah i tron om att Quraysh hade konverterat till islam. Så var dessvärre inte fallet.