25 – Vem är din Herre

Den första grunden – Kännedom om Herren

Om det sägs till dig: ”Vem är din Herre?” svarar du: ”Min Herre är Allâh som har uppfostrat mig och resten av skapelserna med Sin godhet. Det är Honom jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom Honom.”


FÖRKLARING

 

Herre – Det vill säga vem din Herre är som har skapat dig, hjälpt dig och skänkt dig uppehälle.

Uppfostran – Ett uttryck för uppsikt som en uppfostrares uppfostran är byggd på. Från författarens ord får man en känsla av att ordet ”Herre” [Rabb] är taget från ordet ”uppfostran” [Tarbiyah], ty han sade:

”Min Herre är Allâh som har uppfostrat mig och resten av skapelserna med Sin godhet.”

Allâh har uppfostrat samtliga skapelser med Sin godhet, anpassat dem det de är skapade för och hjälpt dem med Sitt uppehälle. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade om dialogen som ägde rum mellan Mûsâ och Farao:

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

”Vem, Mûsâ, är då er Herre? Mûsâ svarade: ”Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg – Han är vår Herre.””(20:49-50)

På så sätt är samtliga skapelser uppfostrade av Allâhs (´azza wa djall) godhet.

Allâhs (´azza wa djall) gåvor till Sina skapelser är många i antal och de går inte att räkna. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

”Om ni ville räkna Allâhs välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal.” (16:18)

Allâh är Den som har skapat dig, anpassat dig, hjälpt dig och försörjt dig och endast Han har rätt att dyrkas.

… dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom Honom – Det är Honom jag dyrkar och jag underkastar mig Honom med underkastelse, kärlek och högaktning. Jag gör det som Han beordrar mig och lämnar det Han förbjuder mig. Jag har alltså ingen annan än Allâh (´azza wa djall) att dyrka. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ” Det finns ingen annan gud än Jag – tillbe Mig!” (21:25)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga påbud.” (98:5)