25. Tron på livet efter döden och allt vad det innebär

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

och att detta samfund prövas i sina gravar. De kommer att frågas om tron och islam och vem som är deras Herre och profet? Munkar och Nakîr skall komma till den döde såsom Allâh (´azza wa djall) vill. Det skall betros och bekräftas.”

FÖRKLARING

Munkars och Nakîrs utfrågning är bekräftad i bland andra al-Barâ’ bin ´Âzibs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth. När en slav dör och begravs kommer två änglar till honom. Den ene heter Munkar och den andre heter Nakîr. De kommer att fråga den döde: ”Vem är din Herre? Vem är din profet? Vilken religion har du?” Då säger han: ”Min Herre är Allâh, min religion är islam och min profet är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Därpå kommer det att sägas: ”Vi känner till dig. Du har varit troende. Sov om du var troende.” Då får han syn på sin plats i helvetet om han hade varit otrogen. Sedan sägs det: ”Allâh har istället gett dig en plats i paradiset.” Då säger han: ”Allâh! Låt Domedagen ske!” varefter det sägs till honom: ”Vänta.” De två änglarna skall även komma till den otrogne och säga: ”Vem är din Herre? Vem är din profet? Vilken religion har du?” Då säger han: ”Öh, jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak och det gjorde även jag.” Därefter slås han med en hammare. Om ett berg hade slagits med den skulle det smulats sönder. Han kommer att skrika så högt att alla Allâhs skapelser frånsett djinner och människor kan höra honom. Om en djinn eller en människa hade hört honom hade de dött1. Detta är en del av straffet i graven.

1´Abdur-Razzâq (6737), Abû Dâwûd (4751), al-Bukhârî (1338) och Muslim (2870).