25. Toalettbesök förklarade med inte dogm?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 53

Det är alltså omöjligt att Allâh anförtrodde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att klargöra religionen för människorna utan att klargöra detta ämne. Den som tänker så anklagar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för bedrägeri och mörkläggning av kunskap. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade allt religiöst som människorna var i behov av, framför allt dogmen som är grunden till allting. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog inte förrän Allâh fulländat religionen med honom och allting var klarlagt. Att vissa människor inte vet det utgör inget bevis i sig. Klarheten är fullt tillgänglig. Det är han som inte vet detta som är bristfällig, inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde till och med ut toalettbesök; hur skulle han inte lära ut dogm? Hur skulle han inte lära ut betydelsen av Allâhs namn och egenskaper? Varför sade han inte att de inte ska förstås ordagrant och bokstavligt som de nämns från Allâh? Varför klargjorde han inte det så att människor som al-Djahm bin Sawfân och Wâsil bin ´Atâ’ var tvungna att göra det? Det är omöjligt.