25. Tjugotredje beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

23 – Jag läste upp för Abûl-Ma´âlî ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Ahmad bin Sâbir as-Sulamî: ash-Sharîf Abûl-Qâsim al-Husaynî underrättade er: ´Abdul-´Azîz bin Ahmad al-Kitânî underrättade oss: Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân berättade för oss: Min farbror Muhammad bin al-Qâsim bin Ma´rûf underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Sa´îd underrättade oss: Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Abdah bin Sulaymân berättade för oss, från Abû Hayyân, från Habîb bin Abî Thâbit som berättade att Hassân bin Thâbit kvädde för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Med Allâhs lov vittnar jag att Muhammad

är sändebud till Honom som är ovanför himlarna

Och att både Yahyâs fader och Yahyâ

har accepterade handlingar hos hans Herre

Och Maryams son som judarna är fiender till

är ett sändebud, sänd av Honom som äger tronen

När Sanddynernas broder uppstår bland dem

skall han kämpa för Allâh och vara rättvis1

1Ibn Abî Shaybah (8/695). adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är ofullkomlig.” (al-´Uluww, sid. 40)